ITRF kooridnat sisteminde C3 koordinat ve röper krokisi
BÖLGELEME_KROKİSİ
TOPOGRAFİK HARİTA YAPIM FÖYÜ
röper (4)
r3
röper (2)
röper (3)
röper (1)
r4
r2
r1
Poligon Kanavası
ITRF koordinat sisteminde P1-P2 koordinat ve röperleri
nirengi1
Paratonerlerin dağılımını gösteren harita
nirengi 2
ED-50 koordinat sisteminde N3-N4 koordinat ve röperleri
ITRF kooridnat sisteminde C1-C2 koordinat ve röper krokileri
ITRF koordinat sisteminde P109-P110 koordinat ve röperleri
ITRF koordinat sisteminde P111 koordinat ve röperleri
ITRF koordinat sisteminde P107-P108 koordinat ve röperleri
ITRF koordinat sisteminde P105-P106 koordinat ve röperleri
ITRF koordinat sisteminde P103 ve p104 koordinat ve röperleri
ITRF koordinat sisteminde P101-P102 koordinat ve röperleri
ITRF koordinat sisteminde P10 koordinat ve röperleri
ITRF koordinat sisteminde P8-P9 koordinat ve röperleri
ITRF koordinat sisteminde P6-P7 koordinat ve röperleri
ITRF koordinat sisteminde P3-P4 koordinat ve röperleri
ITRF koordinat sisteminde P5 koordinat ve röperleri
ED-50 koordinat sisteminde N1-N2 koordinat ve röper krokileri
Gümüşhane üniversitesi eski poligon ve nirengi koordinatları ve kanavası
ED-50 koordinat sisteminde Paratoner koordinatları