Lisans ve Lisansüstü derslerimiz ve ders içeriklerimize aşağıdaki linkten erişim yapılabilir:

https://obs.gumushane.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=24&curSunit=25470#