KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI

Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı, uluslararası alanda Arazi Yönetimi (Land Management) olarak bilinmekledir. Ülkemizde de YÖK tarafından doçentlik anabilim dallarının yeniden düzenlemesi kapsamında Harita Mühendisliği Bilim Dalı altında Arazi Yönetimi olarak ihdas edilmiştir.

Anabilim dalının temel ilgi alanları, taşınmazlara ilişkin her türlü mülkiyet konularını teknik, hukuki ve sosyal yönlerden irdeleyerek;arsa-arazi yönetimi, kadastro, imar planı uygulamaları, kentsel ve kırsal arsa-arazi düzenlemeleri, kamulaştırma, taşınmaz değerlendirmesi, kat mülkiyeti, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve ekspertizliği, aktarılabilir imar hakları, kentsel dönüşüm, orman kadastrosu, arazi toplulaştırması, kıyı kullanımı vb konular yanında,bilgi teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak arazi yönetimine yönelik her türlü coğrafi-arazi-kent bilgi sistemleri tasarım ve uygulamaları, il ve çevresel bilgi sistemleri, arazi nesnesi değişimlerinin sürdürülebilir kalkınma anlamında modellenmesi, izlenmesi vb konularda,her türlü araştırma ve incelemelerde bulunmak, bu konulardaki bilgi birikimini uygulamaya aktarmaktır.