Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Laboratuvarı
Fotogrametri Laboratuvarı
Kartoğrafya Laboratuvarı
Ölçme Laboratuvarı
GPS Eğitim ve Uygulama Merkezi
Görüntü İşleme Merkezi