FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI

Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden oluşan ve ışık ile çizerek ölçme anlamına gelen bir kelimedir.

Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur.

Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme)

Buna göre ışık yardımı ile çizerek ölçme anlamına gelmektedir. Fotogrametri tekniği ile ölçülmek istenen nesnenin ve yakin çevresinin yada arazinin fotoğrafları çekilir. Bunların fotoğraf üzerindeki görüntüleri ölçülerek istenen bilgiler sağlanabilir, yada özel aletlerde bu görüntüler harita yada plan biçimine dönüştürülebilir.

Fotogrametri için bir çok tanım yapılmaktadır. Fotogrametri cisimlerin sekil ve büyüklüklerinin resimlerinden yada diğer elektronik ortamlardan belirlenmesi bilimi ve sanatıdır. "Bilim" kelimesi burada çok önemlidir ; matematik, fizik ve kimya bilimlerini ve pratikteki uygulamalarını kapsamaktadır. "Sanat" sözcüğünü de göz ardı etmemek gerekir çünkü iyi sonuçlar sadece uygun resimlerden elde edilebilir ki buda açık ve anlaşılır görüntüler gerektirir. Bu da görüntü isleme teknikleriyle sağlanır.

En genel anlamıyla fotogrametri ISPRS (International Society for Photogrametry and Remote Sensing) in tanımına göre ; "fotoğrafik görüntülerin ve elektromanyetik enerjinin kayıt, ölçme ve yorumlanması sonucu fiziksel cisimler ve bunların çevresine ilişkin bilgileri oluşturan ve bu bilgilerin analizini yapan bir bilim dalıdır."

Fotogrametrinin matematiksel modeli merkezi izdüşümdür. Merkezi izdüşümün matematiksel ve geometrik özellikleri kullanılarak fotoğraftaki nesnelerin; sekil, konum, büyüklük, görünüş, vb özellikleri kolayca belirlenebilir. Ayrıca fotoğrafta görülen nesnelerin renk yada gri tonlarındaki değişimlerin incelenmesi ve bunların yorumlanması sayesinde nesnelerle ilgili semantik ve topolojik bilgilerde elde edilebilir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Bu anabilim dalının Fotogrametri dışında

Uzaktan Algılama,

3 Boyutlu Modelleme

Coğrafi Bilgi Sistemleri,

Mekansal veri tabanları,

Mekansal veri altyapıları (SDI),

Taşınabilir cihazlarla CBS (Mobil CBS)

Konuma dayalı servisler (Location Based Services)

Görüntü İşleme

Lazer tarayıcılar (yersel ve havadan)

diğer uğraş alanlarıdır.