KARTOGRAFYA ANABİLİM DALI

Kartografya, harita ve harita benzeri gösterimler ile iletilecek bilgileri toplama, bu bilgileri işleme, grafik işaretlerle haritada gösterme, harita tasarlama, basma ve kullanma teknik, bilim ve sanatıdır. Kartografya, coğrafi bilginin grafik, kabartma veya sayısal formda sunulması, iletişimi, organizasyonu ve kullanılmasıdır. Bu özelliği ile kartografya veri toplamadan kullanmaya kadar olan her tür ve ölçekteki harita üretim ve harita kullanma çalışmalarını içerir(ICA).

Kartografya, her türlü harita ve planların yapım bilimidir (Birleşmiş Milletler).

  Kartografya, konumsal bilgilerin harita ile aktarımının esaslarını araştıran, her tür ve ölçekteki haritanın fonksiyonunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan bir disiplindir (ICA, 1993). Bu çerçevede Kartografya Anabilim Dalı; coğrafi/ konumsal verilerin/bilgilerin modellenmesi, işlenmesi, analizi, sunumu, görselleştirilmesi, yönetimi ile harita tasarımı, üretimi ve çoğaltımı üzerine araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır.  

Başlıca çalışma konuları şunlardır: 

Topografik ve Tematik Kartografya
Harita Tasarımı ve Üretimi
Matematiksel Kartografya (Harita Projeksiyonları)
Konumsal Veri Tabanları
Sayısal Yükseklik ve Arazi Modelleri
Genelleştirme ve Çoklu Gösterim
Coğrafi Görselleştirme ve Sanal Gerçeklik
Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)
Konumsal Bilgi İşleme, Modelleme ve Analiz Teknikleri
Konumsal Veri Altyapısı, Standartları ve Kalitesi
Mobil ve Web Kartografya, Internet Haritacılığı
Konumsal Web Servisleri ve Portallar

Kartoğrafya anabilim dalı akademik personeli için tıklayınız

Kartografya, her türlü harita ve planların yapım bilimidir (Birleşmiş Milletler).

Kartografya, konumsal bilgilerin harita ile aktarımının esaslarını araştıran, her tür ve ölçekteki haritanın fonksiyonunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan bir disiplindir (ICA, 1993). Bu çerçevede Kartografya Anabilim Dalı; coğrafi/ konumsal verilerin/bilgilerin modellenmesi, işlenmesi, analizi,sunumu, görselleştirilmesi, yönetimi ile harita tasarımı, üretimi ve çoğaltımı üzerine araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Başlıca çalışma konuları şunlardır:

Topografik ve Tematik Kartografya

Harita Tasarımı ve Üretimi

Matematiksel Kartografya (Harita Projeksiyonları)

Konumsal Veri Tabanları

Sayısal Yükseklik ve Arazi Modelleri

Genelleştirme ve Çoklu Gösterim

Coğrafi Görselleştirme ve Sanal Gerçeklik

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)

Konumsal Bilgi İşleme, Modellemeve Analiz Teknikleri

Konumsal Veri Altyapısı, Standartları ve Kalitesi

Mobil ve Web Kartografya, Internet Haritacılığı

Konumsal Web Servisleri ve Portallar