Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çatal Reis

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta hcatal
Dahili 1771
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Mehmet Akif Günen

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi Doktor
E-Posta akif
Dahili 2001
Kişisel Bilgiler

Doç. Dr. Sefa Yalvaç

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta sefayalvac
Dahili 1762
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çelik

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta kemalcelik
Dahili 1764
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Özge Karaaslan

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta ozgekaraaslan
Dahili 1756
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Ahmet Yavuzdoğan

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta yavuzdogan
Dahili 1754
Kişisel Bilgiler

Prof. Dr. Fatih Döner

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, Fakülte Yönetim Kurulu Temsilci Üye
E-Posta fatihdoner
Dahili 1765
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Halilibrahim İnan

Unvan/Görev Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta halilibrahim.inan
Dahili 1760
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Hülya Yılmaz

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta h.yilmaz
Dahili 1759
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Bostancı

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta htbostanci
Dahili 1761
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Zeynep Akbulut

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta zeynepakbulut
Dahili 1759
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Aziz Uğur Tona

Unvan/Görev ÖYP AraştırmaGörevlisi
E-Posta azizugurtona
Dahili Ondokuz Mayıs Ü.
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Aşık

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta yasik
Dahili 1763
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Samed Özdemir

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi Doktor
E-Posta samed.ozdemir
Dahili 1754
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Seda Nur Marabaoğlu

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi Doktor
E-Posta sedanurturan
Dahili 1759
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Mustafa Ceylan

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta mustafaceylan
Dahili 1758
Kişisel Bilgiler