JEODEZİ ANABİLİM DALI

Jeodezi dünyanın şeklini, büyüklüğünü ve gravite alanını ölçen, dünya üzerindeki noktaların konumunu belirleyen bir uygulamalı matematik bilimidir.

Jeodezi amacı; yerin şekil, büyüklük ve gravite alanlarının zamana bağlı olarak değişimlerini inceleyerek bunları üç boyutlu bir koordinat sisteminde tanımlamaktadır.

Jeodezi bilim dalında yerin çekim alanlarının ve şeklinin belirlenmesinin yanı sıra yerkabuğundaki değişimler incelenerek jeodinamik amaçlı çalışmalarda kullanılacak veriler üretilir.

Jeodezi Anabilim Dalının, Jeodezi bilimi kapsamındaki ilgi alanları şöyledir:

Yerel, bölgesel, ulusal, kıtasal ve küresel üç boyutlu jeodezik kontrol ağlarının kurulması ve düzenli ölçmelerinin yapılması

Jeodinamik olguların (kutupsal hareket ve dönüşler, gelgitler, plaka tektoniği, bölgesel kabuk hareketleri gibi) ölçülmesi ve tanımlanması

Geçici değişimlerini de içeren yeryuvarının gerçek gravite alanının tanımlanması

Bu bilim dalı konuma dayalı bir referans sistemi oluşturmak için fizik, matematik ve astronomi prensiplerini kullanır. Jeodezi yerkabuğu hareketleri, kutup hareketleri, gel-git hareketleri ile ilgilenir. Yeryüzündeki noktalara koordinat vermek ve koordinat değişimlerini izlemek jeodezicilerin temel işidir. Jeodezicilerin ürettiği koordinat verileri birçok bilim dalı tarafından kullanılır.

Kara ve hava taşıtları en kısa yoldan en hızlı biçimde ulaşımı sağlamak için jeodezi biliminin ürettiği GPS’si, haritaları ve yönlendirme (navigasyon) sistemlerini kullanırlar. Deniz bilimcileri ve paleontologlar gibi birçok bilim adamları dünya üzerindeki değişime neden olan güçleri anlayabilmek için jeodezik verileri kullanırlar.