Tasarım projesi dersi alan öğrencilerin, çalışmak istedikleri Anabilim Dalını (A.B.D) Arş. Gör. Hülya Yılmaz'a (yilmazhulya61@hotmail.com) e-posta yoluyla bildirmeleri gerekmektedir. Gönderilecek E-posta aşağıdaki formatta olmalı ve çalışmak istedikleri Anabilim Dalı (Jeodezi-Ölçme tekniği-Uzaktan Algılama-Fotogrametri-Kamu Ölçmeleri-Kartografya) önceliğine göre 6 tercih yapılmalıdır:

Öğrenci No:

Ad-Soyad:

1) 1.tercih A.B.D

2) 2.tercih A.B.D

3) 3.tercih A.B.D

4) 4.tercih A.B.D

5) 5.tercih A.B.D

6) 6.tercih A.B.D

ÖNEMLİ: Son tercih tarihi 22.10.2021 Saat 17:00'dır. Tercih yapmayan öğrenciler bölüm başkanlığınca uygun görülen Anabilim Dalına aktarılır.