2021-2022 Güz YY'da bölümüz yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin, Anabilim dalı tercihlerini (en az 2 ABD olacak şekilde) Bölüm Başkanlığına (sefayalvac@gmail.com) E-posta yoluyla bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Başkanlığımızca uygun görülen bir ABD'na rastgele yerleştirileceklerdir.