Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çatal Reis

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta hcatal
Dahili 1771
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Mehmet Akif Günen

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta akifgunen
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Sefa Yalvaç

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta sefayalvac
Dahili 1762
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çelik

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta kemalcelik
Dahili 1764
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Erdi Pakel

Unvan/Görev (ÖYP) Araştırma Görevlisi
E-Posta erdi.pakel
Dahili
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Fırat Altıntaş

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta firataltintas
Dahili 1756
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Özge Karaaslan

Unvan/Görev (ÖYP) Araştırma Görevlisi
E-Posta ozgekaraaslan
Dahili
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Ahmet Yavuzdoğan

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta yavuzdogan
Dahili 1754
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Selçuk Erbaş

Unvan/Görev Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta yselcukerbas
Dahili
Kişisel Bilgiler

Doç. Dr. Fatih Döner

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta fatihdoner
Dahili 1765
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Fırat Altıntaş

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta firataltintas
Dahili
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Hülya Yılmaz

Unvan/Görev (ÖYP) Araştırma Görevlisi
E-Posta h.yilmaz
Dahili
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Aziz Uğur Tona

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta azizugurtona
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Selçuk Erbaş

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta yselcukerbas
Dahili
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Zeynep Akbulut

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta zeynepakbulut
Dahili 1759
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Bostancı

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta htbostanci
Dahili 1761
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Samed Özdemir

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta samed.ozdemir
Dahili 1754
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Seda Nur Marabaoğlu

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta sedanurturan
Dahili 1759
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Resul Çömert

Unvan/Görev Arş. Gör. Dr.
E-Posta rcomert
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Fulya Başak Sarıyılmaz

Unvan/Görev Dr. Öğretim Üyesi
E-Posta geze
Dahili
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Raziye Hale Topaloğlu

Unvan/Görev (ÖYP) Araştırma Görevlisi
E-Posta haletopaloglu
Dahili
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Mustafa Ceylan

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta mustafaceylan
Dahili 1756
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Burhan Baha Bilgilioğlu

Unvan/Görev (ÖYP) Araştırma Görevlisi
E-Posta bahabilgilioglu
Dahili
Kişisel Bilgiler