Kemal ÇELİK

Anabilim Dalı Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Kemal ÇELİK
+90 456 2337425/1764
+90 5333221021

Şehir ve Bölge Planlama (Çekme Mesafesi Sunusu)

Şehir ve Bölge Planlama Ders Notları (Devamı)

Şehir ve Bölge Planlama Ders Notları

Şehir Planlama Plan_yapımına_ait_esaslar_Ek-2

Şehir Planlama Mekansal Alanlar Planlama Yönetmeliği

Arazi_Toplulaştırması_Mevzuatı

Arazi_Toplulaştırması_3083_ve_5403_sayılı_Kanun_Arasındaki_Farklar

Kırsal_Alan_Düzenlemesi_Arazi_Toplulaştırması_Tüzüğü_2009

Kırsal Alan Düzenlemesi Sulama ve Yol Ağı Planlaması

Kırsal Alan Dersi Ödevi PAFTASI

Kırsal Alan Dersi EXEL Klişeleri 

Kırsal Alan Dersi Örnek Ödevi

Kırsal_Alan_Arazi_Toplulaştırmasının_Faydaları

KIRSAL_ÖDEV_I_OGRETİM

KIRSAL_ÖDEV_II_OGRETİM

TARIMSAL ALANLARIN DÜZENLENMESİ YLS

NetCad'de_Arazi_Toplulaştırması_Açıklaması

3194_18_Uyg_Encümen Kararları

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik

Taşınmazların Değerlemesi Tanımlar

Taşınmazların_2012_Yılı_Kira_Geliri_Hesaplama_Yöntemi

Taşınmaz_EMLÂK VERGİSİ DEĞERİNİN PİYASA KOŞULLARINA GÖRE BELİRLENMESİ

Taşınmaz_Gayrimenkul_Değerleme_Kavramlar

Taşınmaz Değerleme Yöntemleri

Taşınmaz_Değerleme_Sunu_yeni

İmar_Çevre_Taşınmaz_Mülkiyetinin_Kullanılması_Çevre_Etkileri_Yaratan_Müdehalleler

İmar_Çevre_Çevresel_Etki_Değerlendirme_ve_Planlama_Yaklaşımı

İmar_Çevre_ÇED_Yönetmeliği

İmar_Çevre_Çevre_Sorunları_Politikası

İmar_çevre_İmar_ve_İlişklerine_Giriş

İmar_Çevre_Çevre_Kirliliği_ve_Ulularası_organizasyonlar

Kentset Dönüşüm hakkında

Kentsel_Alan_Düzenlemesi_YAZ_STAJI

Mesleki_Uygulamalarda_Bilirkişilik_sunu

Kitap

Mesleki Etik

Mesleki_Etik_Adnan_Engin_Sunusu

Kırsal Alan Düzenlemesi Ödev akışının sunusu

Kamulaştırmasız El Atma (Taşınmazların Değerlemesi)


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
Telefon: 0 456 233 74 25/6/1228 Faks: 0 456 233 75 67 E-Posta: harita@gumushane.edu.tr
Web yönetimi Arş.Gör. Mustafa CEYLAN, mustafaceylan5865@hotmail.com