Fatih DÖNER

Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Fatih DÖNER
+90 456 2331000/1765

 

EĞİTİM GEÇMİŞİ
  Üniversite Bölüm Yıl
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. 2002
Yüksek Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. 2005
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği 2010

 

VERDİĞİ DERSLER
  Ders Kodu Ders Adı Dersin Verildiği Bölüm Dönemi
1 HRT103 HaritaMühendisliğine Giriş Harita Mühendisliği Güz
2 JDZ221 Ölçme Bilgisi İnşaat Mühendisliği Güz
3 HRT202 Coğrafi Bilgi Sistemleri Harita Mühendisliği Bahar
4 HRT210 Kadastro Bilgisi Harita Mühendisliği Bahar
5 HRTSEC311 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Harita Mühendisliği Güz
6 HRTSEC312 Üç Boyutlu Kadastro Harita Mühendisliği Bahar
7 HRTSEC411 Mobil Coğrafi Bilgi Sistemleri Harita Mühendisliği Güz
8 HRTSEC413 Proje Planlaması Harita Mühendisliği Güz
9 HRTSEC412 Arazi Bilgi Sistemleri Harita Mühendisliği Bahar

 

YAPTIĞI TEZLER
    Tez Adı Yıl
1 Yüksek Lisans Mobil Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar 2005
2 Doktora Türk Kadastro Sistemi için Üç Boyutlu Yaklaşım 2010

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 Harita Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı 2010-2011
2 Harita Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Vekili 2013-2014
3 Harita Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı 2014-2014
4 Harita Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı 2015-

 

MESLEKİ DENEYİM
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Gümüşhane Müh. Fak. Araştırma Görevlisi 2003-2008
2 Delft Teknik Üniversitesi Misafir Araştırmacı 2007-2008
3 Gümüşhane Üniversitesi Araştırma Görevlisi 2008-2010
4 Gümüşhane Üniversitesi Yardımcı Doçent 2010-2015
5 Gümüşhane Üniversitesi Doçent 2015-

 

UZMANLIK VE ARAŞTIRMA ALANLARI
1 Arazi İdaresi-Kadastro
2 Üç Boyutlu Kadastro
3 Coğrafi Bilgi Sistemleri

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1 Döner, F. and T. Yomralıoğlu, “Examination and Comparison of MOBILE GIS Technology for Real Time Geo-data Acquisition in the Field”, Survey Review, 40, 309 221-234 (2008), doi: 10.1179/003962608X291013. 6
2 Döner, F., R. Thompson, J. Stoter, C. Lemmen, H. Ploeger, P. van Oosterom and S. Zlatanova, “4D Cadastres: First Analysis of Legal, Organizational, and Technical Impact-with a Case Study on Utility Networks” Land Use Policy, 27, 1068-1081 (2010), doi:10.1016/j.landusepol.2010.02.003. 37
3 Döner, F.andC.Bıyık, ”Modelling and Mapping Third Dimension in a Spatial Database”, International Journal of Digital Earth, 4(6), 505-520 (2011), doi: 10.1080/17538947.2011.571723. 2
4 Döner, F., R. Thompson, J. Stoter, C. Lemmen, H. Ploeger, P. van Oosterom and S. Zlatanova,“Solutions for 4D cadastre – with a case study on utility Networks”, International Journal of Geographical Information Science, 25(7), 1173-1189 (2011), doi: 10.1080/13658816.2010.520272. 17
5 Döner, F., “Evaluation of cadastre renovation studies in Turkey”, Survey Review,47(341)141-152 (2015), doi: 10.1179/1752270614Y.0000000101.  

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMI DIŞINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1    
2    
3    

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1 Doner, F. and C. Biyik, "Defining 2D Parcels in 3D Space by Using Elevation Data", FIG Working Week 2007, May 13-17, Hong Kong SAR, China, 2007
2 Doner, F., R. Thompson, J. Stoter, C. Lemmen, H. Ploeger and P. van Oosterom, “4D Land Administration Solutions in the Context of the Spatial Information Infrastructure”, FIG Working Week 2008, 14-19 June 2008, Stockholm, Sweden, 2008
3 Karataş, K.,F. Döner andC.Bıyık, “Appearance of Technical Infrastructure Cadastre in Turkey in terms of Sustainable Urbanization”, 1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, 3-5 June 2010, Trabzon, Turkey, 2010
4 Doner, F.,O. Demir and C. Biyik, “Need for Three-Dimensional Cadastre in Turkey”, FIG Working Week 2011, May 18-22, Marrakech, Morocco, 2011
5 Zlatanova, S., F. Doner and P.van Oosterom, “Management and Visualisation of Utility Networks for Local Autorieties: A 3D Approach”, IFIP e-government conference (EGOV 2011), 29 August-1 September, Delft, the Netherlands, 2011
6 Doner, F. and C. Biyik, “Conformity of LADM for Modeling 3D/4D Cadastre Situations in Turkey”, 5thLand Administration Domain Model Workshop, 24-25 September 2013, Kuala Lumpur, Malaysia, 2013

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ MAKALELERİ Atıflar
1 Yomralıoğlu, T. ve F. Döner, “Mobil GIS: Gezici Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları”, Hkm - Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 93, 30-37 (2005) 4
2 Döner, F. ve C. Bıyık, “Üç Boyutlu Kadastro”, Hkm - Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 97, 53-56 (2007) 4
3 Döner, F. ve C. Bıyık, “Üç Boyutlu Nesnelerin Konumsal Veritabanında Yönetimi”, Hkm - Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 100, 27-33 (2009) 3
4 Döner, F., C. Bıyık ve O. Demir, “Dünyada Üç Boyutlu Kadastro Uygulamaları”, Hkm - Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Özel Sayı, 2011/2, 53-59 (2011) 2

 

ULUSAL HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1 Döner, F. ve C. Bıyık, C., “Kadastronun Gelişimi Sürecinde Üç Boyutlu Kadastro İhtiyacı”, XI. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2007
2 Döner, F., “Konumsal Verinin Elde Edilmesinde Mobil CBS Olanakları: Geleneksel Yöntemlerle Karşılaştırma”, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30 Ekim – 02 Kasım, Trabzon, 2007
3 Döner, F. ve C. Bıyık, C., “Kadastroda Üçüncü Boyutun Kapsam ve İçeriği”, XII. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2009
4 Döner, F. ve C. Bıyık, “Kadastroda Üç Boyutlu Ölçmeler”, 4. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 14-16 Ekim, Trabzon, 2009
5 Döner, F. ve C. Bıyık, “3B CBS için İmkân ve Kısıtlamalar”, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2009 Kongresi, 02 – 06 Kasım, İzmir, 2009
6 Döner, F. ve C. Bıyık, “Kadastroda Üçüncü Boyut Kapsamında İrtifak Haklarının Tespit ve Tescili”, Kamu Yatırımları için Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Sempozyumu, 14-18 Haziran, Ankara, 2010
7 Döner, F. veC.Bıyık, “Yeraltı Nesneleri Verilerinin Yönetiminde Üç Boyutlu Yaklaşım”, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 11-13 Ekim, Gebze, Kocaeli, 2010
8 Döner, F., C. Bıyık ve O. Demir, “Dünyada Üç Boyutlu Kadastro Uygulamaları”, XIII. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan, Ankara, 2011
9 Döner, F.,“Arazi Yönetiminde Üçüncü Boyut”, Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalıştayı”, 26-27 Mayıs, İstanbul, 2011
10 Döner, F., S. Özdemir ve M. Ceylan, “İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Veri Toplama ve Haritalama Çalışmalarında Kullanımı”, 5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), 14-17 Ekim, İstanbul, 2014.
11 Yıldırım, S. ve F. Döner, “Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Üzerine Bir İnceleme: Erzurum Bölge Müdürlüğü Örneği”, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 Mart, Ankara, 2015.

 

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
  Etkinlik Adı Görevi Yıl
1 2nd International Workshop on 3D Cadastres Düzenleme Kurulu Üyesi 2011
2 The 5th International LADM Workshop Düzenleme Kurulu Üyesi 2013

 

PATENTLER
1  
2  
3  

 

BİLİMSEL RAPORLAR
1 Bitenc, M., K. Dahlberg, F.Doner,B. van Goor, K. Lin, Y. Yin, X., Yuan, and S. Zlatanova, “Utility registration”, OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies, Delft University of Technology, Netherlands, GISt Report, 49, ISSN: 1569-0245, 48p (2008).
2  
3  

 

DOKTORA DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      
2      

 

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1 Kentsel Alanlarda Gayrimenkul Değerleme için Bölgesel Kapitalizasyon Oranının Belirlenmesi: Amasya/Merzifon Örneği İlknur KAYNAR 2014
2 Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Üzerine Bir İnceleme: Erzurum Bölge Müdürlüğü Örneği Sinan YILDIRIM 2014

 

YAZDIĞI KİTAPLAR VEYA KİTAP BÖLÜMLERİ
  Kitap Adı (Yazarı Olduğu Bölüm) ISBN Yıl
1      
2      

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER
  Proje Adı Görevi Destekleyen Kuruluş Yıl
1 Türk Kadastro Sistemine Yönelik Üç Boyutlu Kadastro Tasarımı Araştırmacı Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araştırma Fonu Başkanlığı 2008-2010
2        

 

VERDİĞİ SEMİNERLER
1  
2  
3  

 

HAKEMLİKLER
1 Survey Review
2 International Journal of Digital Earth
3 International Journal of Geographical Information Science
4 Computers and Geosciences

 

KURULUŞ ÜYELİKLERİ
1 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
2 Ulusalararası Haritacılar Birliği Üç Boyutlu Kadastrolar Çalışma Grubu
3  

 


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
Telefon: 0 456 233 74 25/6/1228 Faks: 0 456 233 75 67 E-Posta: harita@gumushane.edu.tr
Web yönetimi Arş.Gör. Mustafa CEYLAN, mustafaceylan5865@hotmail.com