Kemal ÇELİK

Anabilim Dalı Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Kemal ÇELİK
+90 456 2337425/1764
+90 5333221021

 

 

EĞİTİM GEÇMİŞİ
  Üniversite Bölüm Yıl
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 1989
Yüksek Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 1993
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 2001

 

VERDİĞİ DERSLER
  Ders Kodu Ders Adı Dersin Verildiği Bölüm Dönemi
1 HRT 211 TAŞINMAZ MAL HUKUKU HARİTA MÜHENDİSLİĞİ GÜZ
2 HRT 307 KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ GÜZ
3 HRT SEC 309 BÖLGE VE ŞEHİR PLANLAMA HARİTA MÜHENDİSLİĞİ GÜZ
4 SEC 413 İMAR UYGULAMA TEKNİKLERİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ GÜZ
5 HRT 405 TASARIM PROJESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ GÜZ
6 HRTSEC409 MESLEKİ UYGULAMALARDA BİLİRKİŞİLİK HARİTA MÜHENDİSLİĞİ GÜZ
7 HRT 5081 KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ
8 HRT 5083 TAŞINMAZLARIN DEĞERLEMESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ
9 HRT 5000 YÜKSEK LİSANS TEZİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ
10 HRT 5080 UZMANLIK ALAN DERSİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ
11 INSSEC 204 ŞEHİR PLANLAMA VE İMAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BAHAR
12 HRTSEC 310 KAMULAŞTIRMA TEKNİĞİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BAHAR
13 HRT 308 KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BAHAR
14 HRTSEC410 TAŞINMAZLARIN DEĞERLEMESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BAHAR
15 TEZ 400 BİTİRME ÇALIŞMASI HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BAHAR
16 HRT 404 MESLEKİ ETİK HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BAHAR
17 HRT 5082 TARIMSAL ALANLARIN DÜZENLENMESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR
18 HRT 5010 SEMİNER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR

 

YAPTIĞI TEZLER
    Tez Adı Yıl
1 Yüksek Lisans Elipsoidin Düzleme Konform Konik Tasviri 1993
2 Doktora Konumsal Kent Bilgi Sistemlerine Geçişte Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma İhtiyaçlarının Araştırılması ve Modellenmesi 2001

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 Gümüşhane Üniversitesi Bölüm Başkanlığı 2008-2011
2 Gümüşhane Üniversitesi Kamu Ölçmeleri  Ana Bilim Dalı Başkanlığı 2006-
3 Gümüşhane Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcılığı 2002-2008

 

MESLEKİ DENEYİM
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1990
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Gümüşhane Mühendislik Fakültesi YARDIMCI DOÇENT 2002

 

UZMANLIK VE ARAŞTIRMA ALANLARI
1 KAMU ÖLÇMELERİ
2 KENTSEL ARSA DÜZENLEMESi
3 KIRSAL ARAZİ DÜZENLEMESİ
4 KENTSEL DÖNÜŞÜM
5 TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ
6 MESLEKİ UYGULAMALARDA BİLİRKİŞİLİK

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1    
2    
3    

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMI DIŞINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1    
2    
3    

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1 ÇELİK, K., 2002, Investigating and Modeling of Re-organization Requirements in the Municipalities for Establishing the Spatial Urban Information Systems, The Intergraph GeoSpatial Users Community International Training and Management Conference, June 10-12,Atlanta, Georgia, USA
2 Çelik, K., 2004, Data Infrastructure For Gümüshane Province Tourism Sources Information System, “Fifth International Symposium, Turkish - German Joint Geodetic Days”, Geodesy and Geoinformation in the Service of Our Daily Life, 28-31 Mart 2006 Technische Univerty Berlin, Germany

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ MAKALELERİ Atıflar
1 ÇELİK, K., 2000, İmar Uygulamalarında Yargı Denetimi Sonuçlarının İkinci Uygulama Yönünden Değerlendirilmesi, UZUN, B., DEMİR, O. Ve NİŞANCI, R. İle birlikte, Samsun Barosu Dergisi, Sayı 2-3, Sayfa 77-90, Samsun  
2 ÇELİK, K., 2001, Yerel Yönetimlerde Konumsal Bilgi Sistemine Bağlı Olarak Yeniden Yapılanma Gereksinimi, YOMRALIOĞLU, T., ile birlikte, Belediye Dünyası Dergisi, Cilt 2, Sayı 11, Sayfa 17-28., Ankara  
3 ÇELİK, K., 2002, Belediyelerde Bilgi Sistemi İhtiyacı ve Örgütsel Yeniden Yapılanma (1. Bölüm), Belediye Dergisi, Cilt 8, Sayı 8-9, Ankara.  
4 ÇELİK, K., 2002, Belediyelerde Bilgi Sistemi İhtiyacı ve Örgütsel Yeniden Yapılanma (II. Bölüm), Belediye Dergisi, Cilt 8, Sayı 10, Ankara  
5 ÇELİK, K., 2003, e-Devlet ve Yeniden Yapılanma, Belediye Dergisi, Aylık Bilimsel Mesleki Dergi, Cilt 10, Sayı 5-6, Ankara  
6 ÇELİK, K., Aşık, Y., 2004, Emlak Vergisi Değerinin Piyasa Koşullarına Göre Belirlenmesi, Mülkiyet Dergisi, Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneği Yayın Organı, Sayı 52, Ankara  
7 ÇELİK, K., 2004, Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi İhtiyacı ve Standart Yapı Ruhsatı Kullanımı, Belediye Dergisi, Aylık Bilimsel Mesleki Dergi, Cilt 11, Sayı 5, Ankara  
8 ÇELİK, K., 2004, Belediyelerde İmar Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar, Belediye Dergisi, Aylık Bilimsel Mesleki Dergi, Cilt 11, Sayı 8-9-10-11, Ankara  
9 ÇELİK, K., 2005, Belediyeye Taşınmaz Mal Devri ve Hazine Mallarının Değerlendirilmesi, Aylık Bilimsel Mesleki Dergi, Cilt 12, Sayı 03, Ankara  
10 ÇELİK, K., 2005, Kamulaştırma(İstimlak), Aylık Bilimsel Mesleki Dergi, Cilt 12, Sayı 05, 06 ve 07 Ankara  
11 ÇELİK, K., 2005, Belediyelerde Planlama  ve İmar Mevzuatı Uygulaması, Aylık Bilimsel Mesleki Dergi, Cilt 12, Sayı 11, Ankara  
12 ÇELİK, K., 2006, İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Yasanın Ek-1 Uygulaması (Arsa ve Arazi Düzenlemesi), Aylık Bilimsel Mesleki Dergi, Cilt 13, Sayı 7-8, Ankara  
13 ÇELİK, K., 2007, Tarım Topraklarının Kentsel Arsa Olarak İmara Açılmasının Getirmiş Olduğu Sorunlar, Aylık Bilimsel Mesleki Dergi, Cilt 14, Sayı 02-03, Ankara  
14 ÇELİK, K., Akbaş, A., 2007,Kent Bilgi Sistemi (KBS) ve Güvenlik Kameraları, Belediye Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 10, Ekim 2007, Ankara  

 

ULUSAL HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1 ÇELİK, K., 1992, Elektronik Ölçme Aletlerinin İmar Uygulamalarındaki Rolü, ŞEN, K., KARAALİ, C., ve BÜYÜKSALİH, G. ile birlikte, İmar Planlarının Uygulanması Semineri, 29 Haziran - 4 Temmuz, KTÜ MMF Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Trabzon
2 ÇELİK, K., 1994, Bilgi Sistemlerine Genel Bir Bakış ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi, BANGER, G., YOMRALIOĞLU, T., CÖMERT, Ç. Ve DEMİR, O. ile birlikte, I. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sayfa 1-10, Trabzon.
3 ÇELİK, K., 1994,GIS?, YOMRALIOĞLU, T. ile birlikte, I. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sayfa 21-32, Trabzon
4 ÇELİK, K., 1995, Elipsoidin Düzleme Konform Konik Tasvirinde Koordinat Dönüşümleri, KAYA A. ile birlikte, Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği(TUJJB) ve Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Bilimsel Kongreleri, Sayfa 427-436, Ankara
5 ÇELİK, K., 1999,Konumsal Bilgi Sistemi İçin Yerel Yönetimlerde Re-organizasyon İhtiyaçları, YOMRALIOĞLU, T. ile birlikte, Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sayfa 193-211, Trabzon
6 ÇELİK, K., 1999, Kentsel Arazilerde İkinci İmar Uygulamasını Gerektiren Nedenler, UZUN, B., DEMİR, O. ve NİŞANCI, R. ile birlikte, Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sayfa 107-121., Trabzon
7 ÇELİK, K., 2001,Kent Bilgi Sistemlerine Geçişte Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, GEYMEN, A. ile birlikte , Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Fatih Üniversitesi, 13-14 Kasım, İstanbul
8 ÇELİK, K., 2002,Harita Plan ve Projelerin Aplikasyonu Hakkında, AŞIK, Y., ve UZUN, B. ile birlikte, Selçuk Üniversitesi Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu 16-18 Ekim,Selçuk Üniversitesi,Konya
9 ÇELİK, K., 2003, Belediye ve Diğer Kuruluşlarda İmar Uygulaması, Cumhuriyetin 80’inci yılı etkinlikleri, 21.10.2003 Atatürk Kültür Merkezi, Gümüşhane
10 ÇELİK, K., 2004, Belediyelerde İmar Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar, Yerel Çözüm ve Dayanışma Derneği, Hizmet İçi 1. Eğitim Semineri, 18 Temmuz-22 Temmuz 2004, Avanos/ Nevşehir
11 ÇELİK, K., 2004, Kent Bilgi Sistemi(KBS) ve Belediyeler için Önemi, Yerel Yönetimler Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Eğitim Semineri -I-II, 23 Ağustos-27 Ağustos 2004 ve 01 Eylül-04 Eylül 2004, Darıca/ Trabzon
12 ÇELİK, K., 2004, Kent Bilgi Sistemi(KBS) ve Belediyeler için Önemi, Yerel Yönetimler Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Eğitim Semineri-3, 27 Eylül-1 Ekim 2004, Kemer/ Antalya
13 ÇELİK, K., 2005, Turizm Kaynakları Bilgi Sistemi Oluşturulması: Gümüşhane Örneği, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 28 Mart-1 Nisan 2005, Ankara
14 ÇELİK, K., 2005, Kent Bilgi Sistemi(KBS) ve Belediyeler için Önemi, Yerel Yönetimler Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Eğitim Semineri-5, 25-29 Nisan 2005, Belek/ Antalya
15 ÇELİK, K., 2006, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Kıyı Kullanımı ve Mülkiyet,  Kent Bilgi Sistemi(KBS) ve Belediyeler için Önemi, Türkiye’nin Kıyı Ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, Muğla Üniversitesi 7-11 Kasım 2006, Muğla
16 ÇELİK, K., Tarım Topraklarının Kentsel Arsa Olarak İmara Açılmasının Getirmiş Olduğu Sorunlar, “TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2 – 6  Nisan  2007, Ankara
17 ÇELİK, K., 2007, Belediyelerde Kent Bilgi Sistemi (KBS) ve Güvenlik Kameralarının Entegrasyonu, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Poster Bildiri, 30 Ekim-02 Kasım 2007, Trabzon
18 ÇELİK, K, 2007, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Re-Organizasyon, Poster Özet, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2007, Trabzon
19 Çelik, K., 2009, Hazine Taşınmazlarının Değerlemesi Ve Türkiye Ekonomisine Etkilerinin İrdelenmesi, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs 2009, Ankara.
20 Çelik, K., 2010, Karayolu Projelerinin Kamulaştırmasız Olarak Uygulanmasına Alternatif Yöntem, Uluslararası Katılımlı Kamu Yatırımları İçin Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Sempozyumu, 14-18 Haziran 2010, ANKARA
21 Çelik, K., 2010, Kentsel Gelişimde Dönüşüm Projelerinin Önemi: Trabzon Örneği,Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde düzenlenen 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 20–22 Ekim 2010, Zonguldak
22 Çelik, K., 2011, Kentsel Mekân Oluşumunda İmar Düzenlemelerinin Rolü, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan 2011, Ankara
23 Çelik, K., 2013, Kentsel Dönüşüm Projelerinin Önemi ve Yeni Yaklaşımlar: Eskişehir Örneği, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Ankara
24 Çelik, K, 2013, Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimlerinin Mekansal ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi, Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi, 17.09.2013, Ankara

 

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
  Etkinlik Adı Görevi Yıl
1 İmar Planlarının Uygulanması Semineri Yürütme Kurulu Üyesi 1992
2 İmar Planlarının Uygulanması Semineri Yürütme Kurulu Üyesi 1993
3 KTÜ MMF Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 25. Yıl kutlama Komisyon Üyesi 1993
4 1. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi 1994
5 Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi 1999
6 İmar Planlarının Uygulanması Semineri Yürütme Kurulu Üyesi 1999
7 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 2. Kadastro Kongresi Danışma Kurulu Üyesi 2008
8 Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi 2009
9 13.  Türkiye Harita ve Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bilim Kurulu Üyesi 2011

 

PATENTLER
1  
2  
3  

 

BİLİMSEL RAPORLAR
1  
2  
3  

 

DOKTORA DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      
2      

 

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      
2      

 

YAZDIĞI KİTAPLAR VEYA KİTAP BÖLÜMLERİ
  Kitap Adı (Yazarı Olduğu Bölüm) ISBN Yıl
1 Çelik, K., 2006, Planlama ve İmar Kanunu Uygulaması Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Devran Matbaacılık,S.666,Nisan 2006, Ankara 9944-5113-0-7 2006

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER
  Proje Adı Görevi Destekleyen Kuruluş Yıl
  Yalova Belediyesi İmar Uygulaması Projesi, Döner Sermaye Destekli Araştırmacı KTÜ 1990
  Trabzon Meryemana (Sümala) Manastırı restorasyonunda rölöve çalışmaları Araştırmacı KTÜ 1990
2 Trabzon Belediyesi İmar Uygulaması Projesi, Döner Sermaye Destekli Araştırmacı KTÜ 1992-1994
  Çorum Belediyesi İmar Uygulama ve Kent Bilgi Sistemi Projesi, Döner Sermaye Araştırmacı KTÜ 1995-1999
  Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı Temel Eğitim Programı Bilgi Teknolojileri Formatör Öğretmen Yetiştirme Kursu, Döner Sermaye Destekli Araştırmacı KTÜ 1998
  Yerel Yönetimlerde Konumsal Bilgi Sistemleri Oluşturulması Amaçlı Kurumsal Re-organizasyon Üzerine Araştırma, Yönetici Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, KTÜ Araştırma Projesi(Doktora Tezi), Trabzon. Araştırmacı KTÜ 1997-2000
  KTÜ Araştırma Fonu Yönetim Kurulunun 25.07.2003 tarih ve 03/10 sayılı kararı ile desteklenen 2003.118.002.1 kodlu “Gümüşhane İli Turizm Kaynakları Bilgi Sistemi Oluşturulması Üzerine Araştırma” projesi Yönetici KTÜ 2003-2007
  Leonardo da Vinci Mobility Project on Hazelnut has done a Training Program, February 3-16, 2008, in Catalonia(Spain) and South of France. Araştırmacı ORDU ÜNİVERSİTESİ 2008
  Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi Ve Etkilerinin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı), Yürütücü: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Araştırmacı TÜBİTAK 2011-2014

 

VERDİĞİ SEMİNERLER
1 Çelik, K., Tirebolu Belediyesi Kent Bilgi Sistemi (KBS) Projesi, Belediye Başkanı Yaşar YANIKÖMEROĞLU’nun daveti ile Belediye Meclis Üyelerine sunulmuştur, 19.11.1997, Tirebolu, Giresun
2 Çelik, K.,Türkiye’de Belediyecilik Tarihi ve Halkla İlişkiler, Belediye Başkan Yrd. Halil TOPATAN’ın organizasyonunda, Trabzon’un kurtuluş yıldönümü etkinlikleri, Trabzon Belediyesi, 24 Şubat 1998, Trabzon.
3 Çelik, K., 2005, Belediyelerde İmar Uygulamaları ve 2981/3290 sayılı Yasa’nın Ek-1 maddesinin Uygulanması,23 Eylül 2005, Alanya Belediyesi, Antalya
4 Çelik, K.,  Arazi Toplulaştırmasının Faydaları, Bölge Tarımının Sorunları ve Hassas Tarımda Modern Yaklaşımlar,  Gümüşhane Üniversitesi, 05.05.2010, Gümüşhane

 

HAKEMLİKLER
1  
2  
3  

 

KURULUŞ ÜYELİKLERİ
1 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Üyesi
2 JEFOD, Jeodezi ve Fotogrametri Derneği Üyesi
3 Yerel Yönetimler Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
Telefon: 0 456 233 74 25/6/1228 Faks: 0 456 233 75 67 E-Posta: harita@gumushane.edu.tr
Web yönetimi Arş.Gör. Mustafa CEYLAN, mustafaceylan5865@hotmail.com