Misyon

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİSYONU

Lisans seviyesinde verdiği eğitim öğretim ile, harita mühendisliği eğitimi almayı isteyen öğrencilerini;

• güncel bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi,

• aldığı görevleri başarıyla yerine getiren ve iş alanlarında tercih edilen,

• problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip ve tasarım yeteneği kazanmış,

• yaratıcı, girişimci ve takım çalışmasına yatkın, teknolojik yeniliklere ayak uydurabilen,

• mesleki sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde kullanan;

• üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olan ve değerlendirebilen,

• çevreye duyarlı, sağlık ve güvenlik konularında hassas bireyler olarak yetiştirir.


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
Telefon: 0 456 233 74 25/6/1228 Faks: 0 456 233 75 67 E-Posta: harita@gumushane.edu.tr
Web yönetimi Arş.Gör. Mustafa CEYLAN, mustafaceylan5865@hotmail.com